Naslovnica

MJESNI ODBOR LENIŠĆE

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Lenišće i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR LENIŠĆE

MJESNI ODBOR LEDINSKA

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Ledinska i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR LEDINSKA

MJESNI ODBOR KUNOVEC BREG

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Kunovec Breg i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR KUNOVEC BREG

MJESNI ODBOR JAGNJEDOVEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Jagnjedovec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR JAGNJEDOVEC

MJESNI ODBOR HEREŠIN

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Herešin i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR HEREŠIN