Naslovnica

MJESNI ODBOR VINICA

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Vinica i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR VINICA

MJESNI ODBOR TARAŠČICE

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Taraščice i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR TARAŠČICE

MJESNI ODBOR ŠTAGLINEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Štaglinec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR ŠTAGLINEC

MJESNI ODBOR STARIGRAD

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Starigrad i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR STARIGRAD

MJESNI ODBOR REKA

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Reka i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR REKA