Naslovnica

MJESNI ODBOR DUBOVEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Dubovec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR DUBOVEC

MJESNI ODBOR DRAGANOVEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Draganovec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR DRAGANOVEC

MJESNI ODBOR CENTAR

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Centar i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR CENTAR

MJESNI ODBOR BREŽANEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Brežanec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR BREŽANEC

MJESNI ODBOR BANOVEC

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Banovec i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Opširnije:MJESNI ODBOR BANOVEC