Naslovnica

Priopćenje

OSVRT NA PRIJEDLOG PRESELJENJA I PROMJENU IMENA SVEUČILIŠTA SJEVER

 

 

 

S obzirom na nastalu situaciju i temu koja se ovih dana učestalo proteže medijima, Gradski odbor HDZ-a Koprivnica ovim priopćenjem želi izraziti svoje mišljenje o preseljenju i promjeni imena Sveučilišta Sjever.

Gradski odbor HDZ-a Koprivnica oštro se protivi premještanju sjedišta Sveučilišta Sjever iz Koprivnice u Varaždin te promjeni imena sveučilišta.

Istog mišljenja je i Vlada Republike Hrvatske koja je na 77. sjednici dala negativno mišljenje na prijedlog Zakona Roberta Podolnjaka koji je predložio da se Sveučilište Sjever preimenuje u Sveučilište Varaždin te da se sjedište sveučilišta izmjesti iz Koprivnice u Varaždin.

Kako bi široj javnosti i građanima grada Koprivnice bilo jasnije, slijedi pojašnjenje. Veleučilište Varaždin nije zadovoljavalo uvjete kako bi postalo Sveučilište. Sveučilište se osniva na sveučilišnim studijskim programima i znanstvenom radu. Minimalan broj studijskih programa da bi neka institucija postala Sveučilište je tri, a Veleučilište Varaždin ima samo stručne programe. Fuzioniranjem („udajom“) s Medijskim Sveučilištem  u Koprivnici, Veleučilište Varaždin može postati Sveučilište.

Uzevši u obzir činjenicu da je u spomenuto sveučilište gradska vlast utrošila značajna sredstva i to sredstva građana Koprivnice, vjerujemo da je gradska vlast kroz osnivačke dokumente osigurala da sjedište tog sveučilišta ostane u Koprivnici.

S obzirom da se Sveučilište Sjever svojim uspješnim radom i praćenjem trendova u obrazovanju uspješno razvija kao dinamična organizacija te generira brojni stručni kadar, mišljenja smo kako ovu temu nije potrebno politizirati.

 

 

 

 GO HDZ-a Koprivnica