Naslovnica

MJESNI ODBOR REKA

Pozivamo Vas da 25.11.2018. godine izađete na izbore za Vijeće mjesnog odbora Reka i podržite našu listu kako bismo naš grad učinili boljim!

Autobusno stajalište u Ulici Stjepana Radića kod kčbr. 45-47, završetak ulice 1. maja, saniranje asfalta u Kolodvorskoj ulici, saniranje poljskih puteva – Duga brazda, Domaji i dr. samo su neke od točaka našeg programa kojeg detaljnije možete vidjeti na slici.

Stoga, nedjelja 25.11.2018., Društveni dom u Reki - dođi i glasaj jer KOPRIVNICA ZASLUŽUJE BOLJE!