Naslovnica

ZA ODANOST I VJERNOST KOMPANIJI RADNICIMA PODRAVKE JE PONUĐEN MODEL DVOSTRUKOG RIZIKA OD KOJEGA ĆE ONI IMATI NAJMANJU KORIST

Povijest je učiteljica života. Upravo ovu rečenicu treba upotrijebiti u kontekstu rasvjetljavanja novoga ESOP modela radničkog dioničarstva kojega je Uprava Podravke ponudila radnicima. Naime, poučeni smo vrlo lošim iskustvom kako je prošlo radničko dioničarstvo u prvom krugu privatizacije Podravke. Tada je nominalna vrijednost dionice bila 100 njemačkih maraka i taj se iznos radnicima uzimao od plaće, bez obzira što je dionica sustavno padala i  u jednom trenutku došla na 86 kuna radnik  je i dalje plaćao nominalnu vrijednost. U svom tom kolopletu radničkog dioničarstva samo je jedne godine bila isplaćena dividenda. Naravno, najbolje u toj dioničarskoj zavrzlami su prolazili čelni menadžeri.

 

Na žalost, povijest se ponavlja. Dionica nominalne vrijednosti 220 kuna prodaje se radnicima za 300 kuna te se nude razni „povoljni“ modeli kreditiranja. Istovremeno se zaboravlja da su radnici Podravke već odavno prezaduženi, pretrpani kreditima koje su dizali za osnovnu životnu egzistenciju. Zbog toga radnici „pušu na hladno“ i s velikom skepsom prate novi-stari model radničkog dioničarstva kojega je bit – dodatno bogaćenje onih čije su mjesečne plaće više od 40.000 kuna, bonusi 200 i više tisuća kuna te koji su „pošteno“ zaradili u protekle tri godine milijune. Uz njih, tu su i banke te njihovi perfidni modeli zarade kroz „povoljne“ kredite.


Zbog svega toga smatramo da je vodstvo Podravke svakom radniku po godini staža trebalo pokloniti  simbolično 1 dionicu uz obavezu da taj isti radnik, koliko dobije dionica, toliko i kupi kroz ustezanje na plaći jer se na taj način izbjegavaju kamate banke, troškovi kredita itd. Također, da se radniku garantira kada odlazi u mirovinu mogućnost prodaje dionica po istoj cijeni kao na dan kada ih je kupio te da mu se garantira da neće biti otpušten sve dok ne otplati dionice. Silna želja vodstva Podravke kako radnici trebaju biti partneri u vlasničkoj strukturi kompanije možda bi se najbolje pokazala kada bi tim istim radnicima podijelili barem toliko dionica koliko su ih sebi podijelili u protekle tri godine.

Nismo se namjerno oglasili u medijima prije završetka prvog kruga jer nam nije bio cilj odgovarati ili nagovarati radnike za kupnju dionica jer u konačnici svatko zna što će učiniti sa svojim novcem, ali kroz ovo priopćenje želimo pojasniti naše viđenje radničkog dioničarstva u kojemu bi radnici trebali biti u povoljnijoj i poštenijoj situaciji, jer ovo što se sada njima nudi naprosto glasi – vjernost kompaniji se mjeri u veličini podignutoga kredita za Vas, a za Nas se mjeri enormnim plaćama, bonusima i brojnim privilegijama.

U svijetu je praksa da se dionice kupuju za gotov novac jer je trgovanje dionicama samo po sebi u kategoriji rizičnog poslovanja, kao i dizanje kredita.

Bez obzira što lijepo zvuči da je dizanje kredita i najniže kamate prilika koju treba iskoristiti, ovaj model je još samo jedan primjer dvostrukog rizika i nikako ne može biti najpovoljniji, pogotovo kada se konstantno koristi termin : ako će dionica rasti, ako će biti dividende, ako će.....

Onima koji su stvarali Podravku, od kojih još nekolicina radi sa više od 30 godina radnog staža, model „ako ćemo“ ne garantira apsolutno ništa.

I na kraju, vrlo je interesantno da se paralelno sa prvim krugom radničkog dioničarstva najavljuje i reorganizacija u kompaniji kao poruka i poticaj za veću zainteresiranost radnika za dionice.

 

Županijski odbora HDZ-a

Koprivničko - križevačke županije

i

Gradski odbor HDZ-a Koprivnica