Naslovnica

Izbori za Vijeća mjesnih odbora // Zajedno za Koprivnicu

Ove nedjelje, 23. studenog 2014. godine održavaju se izbori za Vijeća mjesnih odbora. Nažalost, danas se mnogi pitaju čemu uopće služe mjesni odbori, a nerijetki su i oni koji ni ne znaju u koji mjesni odbor pripadaju. Zato želimo vratiti smisao i funkciju mjesnog odbora, pribižiti ga građanima i to putem redovitih održavanja Zbora građana, gdje će oni imati priliku iznijeti svoje probleme, te samim time kreirati plan rada mjesnog odbora i povećati kvalitetu življenja.

 

Svi problemi na koje nailaze građani, ne mogu se vidjeti s udobnih fotelja na Zrinskom trgu, već se treba približiti ljudima. Aktivno ćemo uključiti mjesne odbore u kreiranje gradskog proračuna s inicijativama i prijedlozima. U naš predizborni program uključili smo rješavanje najvećih problema u našim mjesnim odborima i to za svaki kako slijedi:

MO Bakovčica: Nositelj liste MLADEN BALAŠKO

Asfaltiranje Bilogorske ulice, Inicijativa oko rješavanja problema društvenog doma u Bakovčici – rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te adaptacija i uređenje objekta, Inicijativa za prodajom jednog od dva gradska zemljišta (novac koji se namakne investirati u adaptaciju Društvenog doma jer su u ovom slučaju oba zemljišta nisu u potpunosti iskorištena), Uređenje preostalog zemljišta u višenamjensko igralište za potrebe mještana, Rješavanje problematike oborinskih voda i kanala, transparentno upravljanje VMO-om s održavanjem zbora građana najmanje jednom godišnje i kvalitetnijom suradnjom sa svim udrugama koje djeluju u Bakovčici, Uređenje zelenog otoka za odlaganje otpada te postavljanje svih kontejnera propisanih zakonom (papir, staklo, aluminij, plastika), Uređenje dječjeg igrališta na postojećoj lokaciji uz kapelicu, Pripremni radovi za asfaltiranje i uređenje Koprivničke ulice, Dogovor i vraćanje granica između VMO Bakovčica i VMO Draganovec na one prije 1996. godine.

MO Banovec: Nositelj liste MIROSLAV POBI

Kvalitetnija regulacija prometa i preventiva za smanjivanje brzina vozila (ležeći policajci, mjeračni brzine i sl), Izgradnja pješačko-biciklističke staze tamo gdje je nema, Rekonstrukciju i održavanje javne rasvjete, Omogućavanje priključivanja na komunalnnu infrastrukturu, Očuvanje okoliša i zauzimanje za porast svijesti o očuvanju okoliša, Zalaganje o skrbi za starije i nemoćne osobe, Poticanje razvoja sustavne skrbi o siromašnim i socijalno ugroženim osobama, a posebno o djeci.

MO Brežanec: Nositelj liste ZVONIMIR PREPELIĆ

Inicijativa za rješavanjem problema i reguliranje potoka Koprivnica, Uređenje i redovito održavanje (košnja, deratizacija) „Bajera", Hortikultiralno uređenje Cinderišća, Redovno održavanje komunalne infrastrukture i javne rasvjete,Uređenje i redovito održavanje dječjih igrališta, Redoviti odvoz otpada sa zelenih otoka, te održavanje čistoće njihova okoliša.

MO Centar: Nositeljica liste IRENA JAGARINEC IŠTVANOVIĆ

Uređenje ulica u samom centru, ulica Hrvatske državnosti, ulica Đure Estera, uređenje parkirališnog prostora ispred zgrade Martinovke, Uređenje prostora iza Porezne uprave, Urediti prostor između Doma mladih i Robne kuće, Promjena rasvjetnih tijela u gradu, Povlačenje novaca iz sredstava Europske unije, pokrenuti inicijativu za subvencioniranje dadilja, uređenje igraonica za djecu, Osigurati nasipe za zaštitu od poplave.

MO Draganovec: Nositelj liste ZLATKO HIRŽIN

Dovršenje kanalizacije u naselju Draganovec (Bukovečka ulica i Vinogradarski put), Izgradnja i bolje održavanja odvodnih kanala radi velikih problema sa oborinskim vodama, Izgradnja pješačko-biciklističke staze na Radničkoj cesti, Temeljita obnova Društvenog doma (krovište, grijanje, sanitarni čvor), Uređenje dječjeg igrališta kraj Društvenog doma, Dovršetak ulične rasvjete, Asfaltiranje ulica Sveti Vid, Radnička cesta, Mirni dol, Inicijativa za obnavljanjem tradicionalne društvene aktivnosti u naselju Draganovec (kestenijada i berba kukuruza), Uređenje vatrogasnog poligona i nabava vatrogasnog vozila, Pokrenuti sportske susrete stanovnika naselja Draganovec.

MO Dubovec: Nositelj liste MARIJAN LISJAK

Uspostaviti stalnu vezu s Vama (putem pošte, Interneta, oglasnih ploča, zborova građana) za Vaše inicijative i prijedloge koje ćemo usmjeravati odgovornim institucijama i zahtijevati njihovo rješavanje, Rekonstrukcija nasipa uz potok Koprivnica radi trajne zaštite od poplava, Izgradnja sustava trajne odvodnje oborinskih voda, Uređenje i redovito održavanje zelenih površina, Redovito zaprašivanje-tretiranje komaraca i deratizacija glodavaca, Rekonstrukcija ulica (Špoljarska ulica, Cvjetna ulica, Ulica Hrvatske državnosti,...) s rekonstrukcijom infrastrukture i izgradnjom pješačko-biciklističkih staza, Izgradnja pješačko-biciklističkih staza u svim ulicama gdje nedostaju (Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica Rudolfa Horvata, ...), Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Organizacija sportskih i kulturnih manifestacija, Transparentnost i informiranost o radu Vijeća mjesnog odbora.

MO Herešin: Nositelj liste KATICA POLANČEC

Uređenje dječjeg igrališta (afaltiranje, ograda i ostalo) i parka, Uređenje Društvenog doma (inventar pomoćne prostorije), Izgradnja uspornika i obilježavanje pješačkog prijelaza u Koprivničkoj ulici i Ulici Hrvatske državnosti, Rješavanje odvodnje i asfaltiranje spoja Ulice Darka Ozmeca i Školske ulice, Vraćanje mosta Moždanski jarek u prvobitno stanje, Postavljanje i održavanje zelenih otoka, Uređenje komunalne infrastrukture i održavanje javne rasvjete.

MO Jagnjedovec: Nositelj liste MARIO CVRTILA

Javna rasvjeta (cijelonoćno osvjetljavanje cijelog mjesta i spajanje javne rasvjete između mjesta Jagnjedovec i Starigrad, Asfaltiranje i uređenje svih ulica u mjestu, Uređenje i održavanje prilaznih i poljskih puteva, Uređenje i ograđivanje mjesnog groblja, Inicijativa za izgradnju nove škole i dječjeg igrališta, te uređenje školskog okoliša i zemljišta, Uređenje i održavanje zelenih otoka za odlaganje otpada i postavljanje svih vrsta kontejnera (papir, staklo, aluminij, plastika), Rješavanje problema vezanih za oborinske vode (održavanje kanala i potoka kroz cijelo mjesto), Postavljanje novih autobusnih čekaonica i preseljenje sadašnje čekaonice nasuprot trgovine na novu lokaciju, Redovita košnja uz glavnu prometnicu, Adekvatno i redovito održavanje okoliša (okoliša Crkve, škole, mjesnog ureda, vatrogasnog doma i igrališta), Inicijativa za asfaltiranjem ceste od kućnog broja 123 prema naselju Suhi most i Kamenica, Suradnja sa društvom žena „Hrvatska ruža" i vatrogascima, Izgradnja pješačko-biciklističke staze, Inicijativa prema Gradu za izradu projekata vezanih za dodjelu sredstava iz EU-a za ostvarenje nekog od našeg programa, Postavljanje oglasnih ploča za potrebe mještana, Redovito informiranje mještana o svim zbivanjima vezanim za naše mjesto, Poticati mještane na korištenje odbora za predstavke i pritužbe građana, Obnoviti zgradu mjesnog ureda, Dogovor oko autobusnih linija s tvrtkom Čazmatrans (usklađivanje vremena vožnje za potrebe i učenika srednjih škola.

MO Kunovec Breg: Nositelj liste NENAD MARTINAGA

Izgradnja kanalizacije i proširenje vodovodne mreže, Asfaltiranje sporednih ulica u mjestu, Uređenje igrališta i okoliša oko Društvenog doma, Izgradnja još jednog igrališta u mjestu

MO Ledinska: Nositelj liste IVAN ČESI

Uređenje pješačke staze u ulici Kneza Domagoja, Uređenje ceste prema nogometnom igralištu NK Zagorec, Ugradnja rasvjetnih tjela prema nogometnom igralištu NK Zagorec, Uređenje biciklističke staze uz Kampus, Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište iza Gibanične ulice prema Kampusu, Izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Čarda, Redovito održavanje i uređenje dječjih igrališta, Postavljanje zelenih otoka i redovito održavanje istih, Rekonstrukcija i održavanje komunalne infrastruktere prema potrebi.

MO Lenišće: Nositelj liste ALAN VORKAPIĆ

Redovito održavanje Zbora građana (barem jednom godišnje), izgradnju sustava trajne odvodnje oborinskih voda i kanalizacije na području MO Lenišće, raditi na rješavanju problema parkiranja na Trgu Eugena Kumičića (blizina bolnice i policije), uz pristup sredstvima EU preko Grada, raditi na rješenju problema lošeg asfalta u ulicama Lenišća – predlagati sanaciju prometnica, predložiti dovršenje pješačko-biciklističke staze u ulici Mije Šimeka, ostvariti bolju suradnju sa građanima putem info-punktova, postaviti više koševa za smeće, redovito ih čistiti, zatražiti od Grada češće i bolje korištenje usluga komunalnog redara, omogućiti slobodan parking iza Doma umirovljenika svim korisnicima usluge Doma (pacijenti...), bolja suradnja sa stanarima Doma umirovljenika, uređenje više dječjih igrališta, inicijativa za ekološkim akcijama čišćenja okoliša, postavljanje više zelenih eko kontejnera za odvajanje otpada, veća ekološka osviještenost građana, stambena problematika – pokretanje inicijative za rješavanjem statusa stanara, kompetencija i ovlasti predstavnika stanara, pomoć u rješavanju stanja u zemljišnim knjigama stanara sa Lenišća, transparentnost i informiranost o radu Vijeća mjesnog odbora.

MO Miklinovec: Nositelj liste TIHOMIR KVAKARIĆ

Temeljita rekonstrukcija i adaptacija Društvenog doma u Miklinovcu kao jednog od najstarijih društvenih domova u Gradu Koprivnici, te stavljanje istog u adekvatnu funkciju na dobrobit svih građana Mjesnog odbora ''Miklinovec'', Asfaltiranje odvojka ulice Miklinovec, odnosno dijela ulice koji ide prema nogometnom igralištu NK ''Miklinovec'', te dalje sve do križanja sa ulicom Miroslava Krleže i Ivana Sabolića, Prometno reguliranje, odnosno izgradnja semafora iznad pješačkih prijelaza na dijelu ulice Miklinovec u blizini OŠ „Braće Radić" Koprivnica jer sadašnje rješenje prometne signalizacije nije donijelo nikakvog učinka na smanjenje brzine kretanja vozila – napravljena su udubljenja na asfaltu koja nemaju nikakvog učinka na smanjenje brzine, već samo proizvode nesnošljivu buku i tutnjavu u tom dijelu ulice Miklinovec, Izgradnja pješačke staze na lijevoj strani dijela ulice Miklinovec od Osnovne škole ''Braća Radić'' do raskrižja ulice Miklinovec sa ulicom Miroslava Krleže, Rekonstrukcija pješačko-biciklističke staze na lijevoj strani dijela ulice Miklinovec od križanja ulice Miklinovec sa ulicom Miroslava Krleže do kraja ulice Miklinovec jer je postojeća pješačko-biciklistička staza u vrlo lošem stanju zbog čestih prekopavanja staze, Izgradnja dječjeg igrališta u donjem dijelu ulice Miklinovec, odnosno dijelu ulice poslije Društvenog doma prema Koprivničkim Bregima zbog velikog broja djece u tom dijelu ulice Miklinovec.

MO Podolice: Nositelj liste MARIO VRBANIĆ

Inicijativa za izgradnju o osnovne škole sa sportskom dvoranom i izgradnja vrtića u Podolicama, Pokretanje inicijative za rješavanjem prometnog kolapsa na raskrižju Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice, Ulice Ivana Česmičkog i „podvožnjaka", Izgradnja prilaza novoj školi u Podolicama, uključujući izgradnju pješačko-biciklističke staze u Vinodolskoj ulici i Vinogradskoj ulici, Izrada studije i rješenja odvodnje oborinskih voda u kritičnim dijelovima mjesnog odbora, Inicijativa za potpunim komunalnim opremanjem i asfaltiranjem Ulice Rečko polje, Asfaltiranje kolnika Vinodolske ulice, Asfaltiranje Ulice III. Vinogradski odvojak i Ulice IV. Vinogradski odvojak, Opremanje, uređenje i redovito održavanje svih dječjih igrališta, Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, Uređenje puta „Crna staza" i „Trim staze" u Crnoj gori, Prostor streljane staviti u funkciju sportskih sadržaja (poput biciklizma, atletskog sporta i slično), Inicijativa za postavljanje bankomata Podravske banke na području mjesnog odbora Podolice, Pokretanje internet stranice mjesnog odbora Podolice.

MO Reka : Nositelj liste DARKO VUGRINEC

Inicijativa za rješavanjem odvodnog sustava (kritične točke u svrhu obrane od poplava), Sanacija divljih odlagališta otpada, Uređenje Društvenog doma (energetska učinkovitost-promjena stolarije, izgradnja fasade, te unutarnje uređenje), Uređenje okoliša Društvenog doma (asfaltiranje, uređenje hortikulture, te postavljanje kontejnera za razvrstavanje otpada), Saniranje kolnika (asfaltiranje) u Kolodvorskoj ulici i Starogradskoj ulici, koji je uništen prilikom komunalnih radova u istim ulicama, Redovito održavanje i uređenje poljksih puteva (odvodnih kanala, šišanje živica), u svrhu bolje prohodnosti, Aktivna suradnja sa svim udrugama koje postoje u mjestu, Inicijativa za boljim javnim i kulturnim događajima, Edukacija i uvođenje romskog stanovništva u svakodnevna zbivanja i život u Reki.

MO Starigrad : Nositelj liste SNJEŽANA VELIČAN

Redovito održavanje Zbora građana (barem jednom godišnje), Ulaganje mjerodavnih institucija u potrebnu komunalnu infrastrukturu, Izgradnju odnosno rekonstrukciju pješačko-biciklističkih staza tamo gdje ih nema, Rekonstrukcija i održavanje ulične rasvjete, Asfaltiranje naših ulica, Sanacija Starogradske ulice, Saniranje i održavanje odvodnih kanala,održavanje potoka Koprivnica sa ciljem spriječavanja poplava, Postavljanje vertikalne rasvjete na pješačkom prijelazu Starogradska / Kamengradska, Izgradnja dječjeg vrtića, Izgradnja i uređenje dječjih igrališta pored škole i Krešimirova/Pod lipama, Dogradnja škole za jednosmjensku nastavu, Školska kuhinja u PŠ Starigrad, Izgradnja nadstrešnice ispred ulaza u školsku zgradu, Bankomat, Zalaganje za sanaciju prostora i igrališta NK Starigrad, Sanacija Društvenog doma (krovište prokišnjava), Poticanje razvoja sustavne skrbi za siromašne i socijalno ugrožene mještane, djecu i starih i nemoćnih osoba.

MO Štaglinec: Nositelj liste MARTIN VAUPOTIĆ

Nastaviti izvršavati sve radnje koje se tiču radova u Društvenom domu u Štaglincu, Daljnja suradnja s organizacijama koje djeluju u mjestu (Udrugom žena, Vatrogasnim društvom i ostalim strankama), Izgradnja kapelice, Popravak i sanacija poljskih puteva, Brinuti o starijim i nemoćnim osobama, Riješiti problem oborinskih voda, Daljnja suradnja s gradom Koprivnica oko sanacije krovišta i uređenje fasade na Društvenom domu u Štaglincu, Nastaviti se zalagati da sva djeca i dalje imaju besplatni prijevoz, Nastaviti i dalje održavati sve tradicionalne manifestacije u mjestu.

MO Taraščice: Nositelj liste IVAN JUKIĆ

Redovito održavanje Zbora građana (barem jednom godišnje), Riješiti problem parkiranja, zaustavljanja i prometa u ulici Ivana Meštrovića (Podravska banka, Zagrebačka banka) alternativno parkiralište ili izgradnja novog, Inzistirati da se problem grijanja u osmerokatnicama i uglovnici na Trgu kralja Tomislava konačno riješi, Tražiti sanaciju Kolodvorske ulice (benzinska INA...) zbog lošeg otjecanja oborinskih voda (voda se zadržava u velikim količinama na kolniku), Tražiti izradu ''ležećih policajaca'' ili neki drugi način usporavanja prometa u smjeru raskrižja Ulice hrvatskih branitelja, Podravske ulice i Hercegovačke ulice iz smjera Ulice hrvatskih branitelja, zbog sigurnosti djece, građana (promet se pojačao izgradnjom škole Podravsko sunce, bilo je nekoliko ozbiljnih prometnih nezgoda), Tražiti sanaciju autobusnog kolodvora i prostora oko kolodvora u smislu estetike zgrade kolodvora (čekaonica, sanitarni čvor) i okolnog prostora (komunalno higijenski uvjeti, popravljanje autobusa ispred kolodvora) sanitarni čvor ne radi u večernjim i kasno večernjim satima (kolodvor i ugostiteljski objekt na kolodvoru radi), Tražiti izradu pješačkog prijelaza kod prodajnog centra Bille, ulaz/izlaz na parkiralište,na Kolodvorsku ulicu u smjeru pješačke staze prema željezničkom kolodvoru (povećao se promet pješaka preko kolnika iz i prema prodajnom centru, a većina ljudi idu u smjeru željezničke stanice, s obzirom na promet, skretanje na parkiralište Bille i glavnu cestu opasnost je povećana), Inzistirati da grad Koprivnica, prijatelj djece, uredi sva postojeća dječja igrališta na području Taraščica kako bi se naša djeca sigurno i bezbrižno igrala, te uvede redovnu kontrolu dječjih igrališta od strane komunalnih redara koji bi na vrijeme reagirali u slučaju eventualnih nedostataka i potrebnih popravaka na igralištima, Postaviti više koševa za smeće (uličnih) i klupa za sjedenje, te popravak i obnavljanje postojećih koševa i klupa.

MO Vinica: Nositelj liste JOSIP GALIĆ

Izgradnju komunalne mreže na kompletnom području Vinice, Izgradnja vodovodne mreže u Močilskim vinogradima, Izgradnja kanalizacije u Dubovečkom bregu, Izgradnja nogostupa na glavnim prometnicama, Rješavanje elektro energetske stabilnosti i ulične rasvjete na cijelom području, Proširenje kapaciteta vrtića na Vinici, Opremanje i uređenje dječjih igrališta, Izmještanje i uređenje zelenih otoka za odlaganje otpada, Uređenje parka i okupljališta za mlade, Uvođenje mini javnog gradskog prijevoza za starije i nemoćne, Izgradnja autobusnih ugibališta i nadstrešnica posebno za naše školarce, Pripreme i inicijativa za asfaltiranje ulice Vočarski put, Opremanje i prenamjena Doma na Vinici u kulturni i multimedijalni centar za sve uzraste, Otvaranje zdravstvenih sadržaja (apoteka, liječnik) u sklopu Centra za starije stanovništvo, Inicijativa za otvaranjem poštanskog ureda, Početak uređenja sportsko-rekreacijskog centar na području igrališta MK Močile.