Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Koprivnica

 

Predsjednica GO: Vesna Križan

Zamjenica predsjednice GO: Marina Juratović

Tajnica GO: Nevenka Marić

Rizničarka GO: Kristina Strugar-Solić

Članice Gradskog odbora: Maja Kresonja, Dragana Palfi Topalović, Željka Koluder Vlahinja, Ljiljana Šapina, Emina Kovačević, Ivanka Perić-Novak, Sonja Celiščak, Snježana Veličan, Irena Jagarinec