ZA SVE GRAĐANE KOPRIVNICE

ZA SVE GRAĐANE KOPRIVNICE

Dragi simpatizeri stranke,

Izborni program Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica sadrži brojne aktivnosti kojima je cilj stvoriti Grad u kojem će svi građani imati ista prava i ravnopravno ostvarivati svoje potrebe. Do toga cilja nova će Gradska uprava doći i kao partner Koprivničko-križevačkoj županiji te Vladi RH jer se takvim partnerstvom može doprinijeti kvalitetnijem životu u Koprivnici. Vlada RH osigurava političku i gospodarsku stabilnost, a pokrenute reforme u gospodarstvu, kao i porezne reforme omogućuju gospodarski rast u Republici Hrvatskoj.

Izborni program Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica predviđa i veće uključivanje građana i stručnjaka iz raznih sektora kako bi svojim neposrednim sudjelovanjem predlagali konkretne prijedloge programa i projekta Za sve građane. Na taj način, stvarat će se programi koji se mogu realizirati uz sufinanciranje iz nacionalnih i fondova EU.

Uvažavajući proračun Grada Koprivnice te gospodarske prilike na razini RH, osnovne odrednice plana upravljanja, odnosno vođenja i razvoja Grada Koprivnice zasnivaju se na prirodnim, geoprometnim i ljudskim resursima Grada Koprivnice na cijelom području.

Program je temeljen na interesima građana kroz prijedloge Temeljnih ogranaka HDZ-a Koprivnica, koji svoje predstavnike imaju u svih 18 Vijeća Mjesnih odbora u Koprivnici, koji su kao najniža institucionalna jedinica, iznimno važni za cjelokupni razvoj Grada Koprivnice u svim segmentima: od poduzetništva preko komunalne infrastrukture do rada Gradske uprave.

Izborni program koji uvažava želje i prijedloge građana jamstvo je boljeg i kvalitetnijeg života građana Koprivnice. Kroz ovakav pristup želimo stvarati bolju Koprivnicu koja će živjeti na sljedećim temeljima:

– Grad sretnih i zadovoljnih građana,
– Komunalno opremljen Grad,
– Grad ravnomjerne razvijenosti,
– Grad rada i poduzetništva,
– Grad znanja,
– Grad sporta,
– Grad socijalne osjetljivosti,
– Grad koji brine o starijima,
– Grad prijatelj djece,
– Grad prijatelj životinja,
– Grad prijatelj prirode,
– Grad mladih,
– Grad partner Koprivničko-križevačke županije i Vlade Republike Hrvatske.

U nastavku je naš izborni letak koji donosi ključno iz našeg izbornog programa.

Za sve građane Koprivnice!

O autoru