Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Koprivnica

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednica:

Križan Vesna

 

Potpredsjednica:

Juratović Marina

 

Tajnica:

Marić Nevenka

 

Rizničarka:

Strugar-Solić Kristina

 

 

ČLANICE ZAJEDNICE ŽENA HDZ-A „KATARINA ZRINSKI“ KOPRIVNICA:

Celiščak Sonja

Jagarinec-Bogdanić Irena

Koluder Vlahinja Željka

Kovačević Emina

Kresonja Maja

Palfi Topalović Dragana

Perić-Novak Ivanka

Šapina Ljiljana

 

Gradski odbor HDZ Koprivnica