Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Koprivnica

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednica:

Vesna Križan

 

Potpredsjednica:

Marina Juratović

 

Tajnica:

Nevenka Marić

 

Rizničarka:

Kristina Strugar-Solić

 

 

ČLANICE ZAJEDNICE ŽENA HDZ-A „KATARINA ZRINSKI“ KOPRIVNICA:

Sonja Celiščak Lorber

Irena Jagarinec-Bogdanić

Željka Koluder Vlahinja

Emina Kovačević

Maja Kresonja

Dragana Palfi Topalović

Ivanka Perić-Novak

Ljiljana Šapina