UNUTARSTRANAČKI IZBORI TE KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG ODBORA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE KOPRIVNICA

UNUTARSTRANAČKI IZBORI TE KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG ODBORA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE KOPRIVNICA

Na unutarstranačkim izborima održanim 22. studenog 2020. godine izabran je novi predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica Ratimir Ljubić te potpredsjednici Sonja Celiščak, Mario Vrbanić i Bernard Vukušić.

Izabrani su i članovi Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica: Saša Cestar, Ernest Forjan, Damir Felak, Emina Kovačević, Ljiljana Šapina, Marina Juratović, Renato Kivač, Marijan Lisjak, Tihomir Kvakarić, Andreja Cmrk, Marijo Cvrtila, Mladen Fajdetić, Krešimir Papac, Domagoj Švabek, Marin Vaupotić, Ivica Ferenčak, Irena Jagarinec-Bogdanić, Ivica Vidaković, Franjo Marković, Damir Štefan i Nikola Kovačec.

Članovi Predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica, temeljem Statuta Hrvatske demokratske zajednice, po položaju su i predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Koprivnica Vesna Križan te predsjednik Mladeži HDZ-a grada Koprivnice Ivan Car.

U Gradskom je odboru, temeljem Statuta Hrvatske demokratske zajednice, po položaju i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a i Mreže nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Koprivnice Goran Kovačić.

Dana 29. prosinca 2020. godine online putem održana je konstituirajuća sjednica Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica na kojoj je za tajnika izabran Saša Cestar, a za rizničarku Ljiljana Šapina.

Izglasan je i Poslovnik o radu kojim se utvrđuje organizacija, način rada i donošenje odluka Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Koprivnice.

O autoru